Brookhuis propune două variante pentru măsurarea densității lemnului: cu aparate manuale sau prin trecere. Această tehnologie a fost instalată cu succes la peste 100 de firme, mai ales atunci când lemnul este folosit pentru construcții.
Modelul MTG cu măsurare manuală oferă rezultate net superioare față de clasarea vizuală în funcție de densitate. Astfel, o parte mai mare din materialul dumneavoastră ajunge într-o clasă superioară de densitate. Aparatul poate fi folosit atât pentru lemn de foioase, cât și rășinoase.

Modelele mtgBATCH și mtgESCAN sunt deseori integrate în liniile de producție a grinzilor pline sau lamelare, fiind ușor de folosit. Clasifică lemnul folosind modulul de elasticitate dinamică și oferă optimizarea excelentă a procesului de măsurare. Valorile măsurate pot fi listate în protocoale de măsurare.

În sus