Alimentare continuă – uscare continuă

La un uscător tip canal cheresteaua este așezată pe cărucioare care le transportă automat prin uscător și le supune la diferite condiții de temperatură și umiditate pentru a fi uscate. În funcție de specie, grosime, umiditate inițială și finală și cerințe de calitate, Mühlböck construiește camera cu zone de climă diferite.

Încărcarea și transportul continuu este asigurat de un sistem complet automat, prevăzut cu o multitudine de dispozitive de siguranță. La cererea clientului, dotarea cu recuperatorul de căldură tip 1003 reduce la jumătate consumul de energie termică și electrică.

Descărcați catalogul

În sus