Mase plastice

 

Provocări în producția de mase plastice

La prelucrarea maselor plastice și producția de ambalaje din plastic problema majoră o reprezintă încărcarea electrostatică. 

O umiditate incorectă a aerului are multiple influențe negative asupra procesului de fabricare:

mase plastice
 
Incarcare electrostatica
modificări de material prin descărcări și încărcare electrostatică
material casant material casant și cu crăpături
suprafata praf corpuri străine și depuneri de praf
Reparatii si deranjamente reparații și avarii ale utilajelor
modificari material modificări de material la depozitare